PERSITS Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

PERSITS mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları bilgilerinize göre güncellemeniz yeterli olacaktır.

Siteniz üzerinde oluşturacağınz "GÖNDER" butonu ile önceden hazırlamış olduğunuz mailili gönderebilirsiniz.

Siteniz üzerinde "GÖNDER" butonu oluşturmak için aşağıdaki asp kodu persitsform.asp ismiyle kaydedip (farklı bir isim de olabilir tabiki) sitenize eklemelisiniz.

<form method=post action="persits.asp">
<center>

<input type="submit" value="PERSİTS gonder">

</center>
</form>

Yukarıdaki kodu sitenize ekleyip browserın adres satırına www.domainadiniz.com/persitsform yazdığınıda "GÖNDER" butonu karşınıza gelecektir.

"GÖNDER" butonunu oluşturduktan sonra maili yollamamızı sağlayacak olan aşağıdaki kodu da kendinize göre düzenleyip persits.asp (farklı bir isim de olabilir tabiki) olarak kaydedin ve sitenize yükleyin.

<%
Sayfa = "<TABLE border=1 width=500 bgcolor=#E8F0E8 >"
for each x in request.form
Sayfa = Sayfa & "<TR ><TD>" & x & ":</TD><TD>" & request.form(x) & " </TD></TR>"
next
Sayfa = Sayfa & "</TABLE>"
%>
<%
Dim MAIL
Set MAIL = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
MAIL.Host = "Mail Sunucunun İp Adresi"
MAIL.From = "(Gönderen Mail Adresi -
mail@domainadiniz.com)"
MAIL.FromName = "Mail Yolladığınızda Kimden Kısmında Görünmesini İstediğiniz Şekilde İsminizi Yazınız"
MAIL.AddAddress "Alıcı Mail Adresi"
MAIL.Subject = "Mailin Konusu"
MAIL.IsHTML = True
MAIL.Body = "Mailin İçeriği"
MAIL.Send

If err Then ' hata mesajını alalım Mail Gönderilmemişse..
Response.Write err.Description & "<br>Mesajınız Gönderilmedi.."
Else ' Mail Gönderilmiş ise
Response.Write("<script>alert('İlginize Teşekkür Ederiz..');location.href='mesaj.htm';</script>" )
End If


set MAIL = nothing
%>

Son olarak da mailinizin gönderildiğini ekranda görmek için aşağıdaki kodu mesaj.htm ismiyle kaydedip sitenize yükleyiniz.

<center> MAİLİNİZ GÖNDERİLMİŞTİR <center>

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

CDOSYS Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

CDOSYS mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları...

Microsoft Office Outlook Mail Tanımlama

Microsoft Office Outlook 2003 Ayarları İçin; 1. Microsoft Office Outlook 2003 ü açınız. 2....

JMAIL Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

JMAIL mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları...

Takma İsim ( Alias ) Mail Oluşturma

Takma İsim ( Alias ) Mail Oluşturmak İçin; 1. Kontrol Panelinin, Servisler grubundaki Mail...

E-Mail Yönlendirme

Mail Hesabınızı Başka Bir Mail Hesabına Yönlendirmek İçin; 1. Kontrol Panelinin, Servisler...