CDOSYS Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

CDOSYS mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları bilgilerinize göre güncellemeniz yeterli olacaktır.

Siteniz üzerinde oluşturacağınz "GÖNDER" butonu ile önceden hazırlamış olduğunuz mailili gönderebilirsiniz.

Siteniz üzerinde "GÖNDER" butonu oluşturmak için aşağıdaki asp kodu CDOSYSform.asp ismiyle kaydedip (farklı bir isim de olabilir tabiki) sitenize eklemelisiniz.

<form method=post action="CDOSYS.asp">
<center>

<input type="submit" value="CDOSYS gonder">

</center>
</form>

Yukarıdaki kodu sitenize ekleyip browserın adres satırına www.domainadiniz.com/CDOSYSform yazdığınıda "GÖNDER" butonu karşınıza gelecektir.

"GÖNDER" butonunu oluşturduktan sonra maili yollamamızı sağlayacak olan aşağıdaki kodu da kendinize göre düzenleyip CDOSYS.asp (farklı bir isim de olabilir tabiki) olarak kaydedin ve sitenize yükleyin.

 

<%
' Email
Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set objCDOSYSCon = Server.CreateObject ("CDO.Configuration")
' SMTP Ayarları
objCDOSYSCon.Fields("
http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "localhost"
objCDOSYSCon.Fields("
http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
objCDOSYSCon.Fields("
http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
objCDOSYSCon.Fields("
http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
objCDOSYSCon.Fields.Update
' CDOSYS Ayarları
Set objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCon
objCDOSYSMail.From = "Gönderen Mail Adresi (
mail@domainadiniz.com)"
objCDOSYSMail.To = "Alıcı Mail Adresi"
objCDOSYSMail.Subject = "Mailin Konusu"
objCDOSYSMail.HTMLBody = "Mailin İçeriği"

' Gönder
objCDOSYSMail.Send

' Herşeyi Kapat
Set objCDOSYSMail = Nothing
Set objCDOSYSCon = Nothing

If err Then ' hata mesajını alalım Mail Gönderilmemişse..
Response.Write err.Description & "<br>Mesajınız Gönderilmedi.."
Else ' Mail Gönderilmiş ise
Response.Write("<script>alert('İlginize Teşekkür Ederiz..');location.href='mesaj.htm';</script>" )
End If

%>

Son olarak da mailinizin gönderildiğini ekranda görmek için aşağıdaki kodu mesaj.htm ismiyle kaydedip sitenize yükleyiniz.

<center> MAİL GÖNDERİLMİŞTİR <center>

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

E-Mail Yönlendirme

Mail Hesabınızı Başka Bir Mail Hesabına Yönlendirmek İçin; 1. Kontrol Panelinin, Servisler...

PERSITS Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

PERSITS mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları...

Takma İsim ( Alias ) Mail Oluşturma

Takma İsim ( Alias ) Mail Oluşturmak İçin; 1. Kontrol Panelinin, Servisler grubundaki Mail...

JMAIL Mail Componenti ile Site Üzerinden Mail Yollama

JMAIL mail componentini kullanarak site üzerinden mail göndermek için aşağıdaki kodları...

Microsoft Office Outlook Mail Tanımlama

Microsoft Office Outlook 2003 Ayarları İçin; 1. Microsoft Office Outlook 2003 ü açınız. 2....